36: The First Conditional

36: The First Conditional

0 0 12 months ago
Pierwszy tryb warunkowy

Dziś kontynuujemy temat trybów warunkowych. Zdania warunkowe typu pierwszego określają warunek dotyczący teraźniejszości lub przyszłości, którego spełnienie jest możliwe lub bardzo prawdopodobne.

W polskich zdaniach tego typu stosujemy czas przyszły, dlatego tak bardzo nie lubimy conditionali i mamy taki opór przed ich przyswojeniem.

Jeśli się spóźnię, ominie mnie występ.
If I’m late, I’ll miss the show.

W odcinku 36:
szybka powtórka. Czym są tryby warunkowe?
jak ... See More

Author

Find us on Facebook